Identiteettikriisi -installaatio

Kurikka, Anja

”Studio Mustanapassa olevassa Identiteettikriisi -installaatiossani

käsittelen omaa (ja yleistäen ihmisen) minuuden etsintää, mutta samalla 

tuon esille aikakauteni / ikäpolveni historiaa. Meitä edeltävien sukupolvien 

kokemat sodat näkyvät meissä sodan jälkeisissä sukupolvissa ja heijastuvat 

identiteettimme rakentumiseen. Installaatiossani pureudun syvälle omaan 

henkilöhistoriaani ja tunnemuistoihini.

Installaatio koostuu pääosin piirretyistä tai maalatuista omakuvista mutta 

myös dokumenttimaisista piirroksista, joiden lähtökohtina ovat valokuvalöydöt 

vanhempieni albumeista. Rakennan ja muunnan Identiteettikriisi 

-installaationi aina kulloisenkin tilan mukaan. 

Olen pyrkinyt pelkistämiseen väreissä, materiaalivalinnoissa sekä piirustus-

ja maalausjäljessä. Herkkä lyijykynän jälki tai kuultopaperin hauraus luovat 

jännitettä aiheen painavuudelle. Helsinkiläiskirjailija Inka Nousiaisen juuri 

teoksiani varten laatimat tekstit laajentavat installaatiotani käsitteellisempään 

ja samalla objektiivisempaan suuntaan.”