ILmaISEMA

Nimi ’ILmaISEMA’ pitää sisällään sanat ’ilma’, ’maisema’ ja ’ilmaista’.

Maija Vanhatapion abstrakti, ekspressiivinen ote maisemaan ilmentää taiteilijan omaa kokemusta ja tunnetta pohjoisessa luonnossa sekä toisaalta kaupunkiympäristössä. Maalaamalla ja kollaasitekniikalla toteutetuissa teoksissa kokemuksen voima välittyy värin ja erilaisten pinnan käsittelytapojen kautta.

Galleria Loopin näyttelyssä näitä maisemia asuttavat Nina Janssonin linnut – tavalliset sekä uhanalaiset; luonnonvaraiset, lemmikit ja tehotuotantokoneiston osaksi joutuneet. Muotokuvat ilmaisevat jokaisen linnun erityislaatua arvokkaasti.

Rakkaus, ihastus, ihmetys ja huoli luontoa kohtaan ovat vahvasti läsnä näyttelyssä.

Kuvataiteilija Nina Jansson (s.1962) on Helsingistä Tampereelle muuttanut taiteen maisteri ja Pirkkalan taiteilijaseuran sekä Muu ry:n jäsen. Hänen työskentelynsä painottuu valokuvaan ja grafiikkaan sekä näiden yhdistelmiin ja erilaisiin sekatekniikoihin. Aiheina toistuvat joko esittävinä tai abstrahoituina hänelle tärkeät luonto ja eläimet, erityisesti linnut. Nyt pääosassa ovat hyvin erilaisissa oloissa elävät siivekkäät. Pikkuinen puputtava helmipöllö on suomalaisen metsän yleisin pöllölaji. Urbaani mustavaris pesii tällä hetkellä vain muutamassa yhdyskunnassa länsirannikolla, ilmastonmuutoksen myötä se kenties yleistyy meilläkin. Harmaapapukaija on suosittu lemmikkilintu, kotisijoillaan Afrikassa se alkaa olla jo uhanalainen. Niin ikään älykäs kana taas on tehotuotantoeläin, jolle ei valitettavasti juurikaan anneta arvoa. Lintumuotokuvat ovat grafiikkaa ja kaikkien editio on 1/1 (e.v.) eli ne ovat yksittäisiä uniikkivedoksia. 

Kuvataitelija ja graafikko Maija Vanhatapio (1946) on Kajaanissa asuva ja työskentelevä Oulun taitelijaseura 63:n jäsen. Hänen työnsä ovat matkoja maisemiin. Ne ilmaisevat luonnossa liikkujan omia kokemuksia; näkymiä metsistä, veden ääreltä tai tunturin laelta. Värien, muotojen ja valon vuoropuhelua. Vanhatapio poimii teoksiinsa välähdyksiä kokemuksistaan ja kasvattaa niitä ekspressionistisesta ilmaisusta impressionismiin tai väripintojen abstraktioon. Akryylimaalauksiin on tallennettu herkkiä tunteita ja luontokokemuksen vapauttavaa, pohjoista voimaa. Näyttelyn sekatekniikalla toteutetut paperikollaasit luovat puolestaan abstrakteja pintoja pelkistyksinä urbaaniympäristön erilaisista kohteista ja ilmiöistä.