Kaksi tietä aamuun

Tammi, Jyrki

Kaksi tietä aamuun -näyttelyn teema on henkilökohtainen ja samalla yleisinhimillinen. Näyttelyn työt koostuvat Jyrki Tammen tällä hetkellä työstämän Uni-sarjan maalauksista, jotka käsittelevät unta ja unettomuutta.

Taiteilijan kohdalla ajoittainen unettomuus johtaa usein yöllisiin luomisvimman purkauksiin, jotka ovat antaneet alkusysäyksen ja idean Uni-sarjan maalauksille. Maalauksissa konkreettiset, tunnistettavat hahmot sulautuvat abstraktiin aineettomuuteen. Tammi kertoo työskennellessään etsivänsä keinoja kuvata aineellisen ja aineettoman, toden ja kuvitelmien välisiä rajapintoja.

Unen ja valveen, tai unen ja unettomuuden välinen tila on ilmeinen rajatila arkitodellisuuden ja epätodellisen välissä. Katoava hetki jolloin arki antaa tilaa mielikuvitukselle.

Teossarjan alku kuvaa öistä kamppailua, valvetilaa ja unen odottamista; aikaa, jonka taiteilija on usein todennut hedelmälliseksi luovan työn kannalta. Intensiivinen öinen työskentely johtaa myöhemmin yleensä vapauttavaan uneen joka palauttaa työn rasituksista ja parhaimmillaan palkitsee uusilla ideoilla.

Henkilökohtaisella tasolla Tammi kokee Uni-sarjan teosten kuvaavan prosessia joka muuttaa unettomuuden kärsimyksestä luovan työn moottoriksi, ja unet prosessin polttoaineeksi. Tätä kehityskulkua mukaillen Uni-sarjan työt muuttuvatkin alun kamppailun jälkeen kevyeksi laskeutumiseksi unien maailmaan.

Kaksi tietä aamuun on järjestyksessä toinen taiteilijan näyttely joka esittelee vuonna 2016 aloitetun Uni-sarjan teoksia.

Jyrki Tammi (s. 1978 Kuusamossa) työskentelee Oulussa. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta vuonna 2005. Tammen teoksia on ollut yhteis- ja yksityisnäyttelyissä sekä Suomessa että ulkomailla.